Jste zde

Aktuality z Bruselu

Komisařka Creţu se na Slovensku vyjádřila jednoznačně pro budoucnost Kohezní politiky EU i po roce 2020

Ve dnech 15. a 16. 9. 2016 byla eurokomisařka pro regionální politiku Corina Creţu na Slovensku. Na programu bylo setkání s místopředsedou vlády pro investice, Petrem Pellegrini, přičemž oba se pak společně zúčastní konference na téma Kohezní politika. Na akci se začalo oficiálně se mluvit o plánech pro kohezní politiku po roce  2020. Některé návrhy pro tuto politiku byly navozeny ve střednědobém hodnocení a naznačují, jakým výzvám bude tato politika v budoucnu čelit, zejména jde o dopady tzv. Brexitu, snaha o zjednodušené administrace či užší propojení s ostatními nástroji EU, zejména tzv. Junckerova investičního balíčku; v neposlední řadě jde i o téma podpory integrace migrantů.

Evropská komisařka pro regionální politiku Corina Cretu - formování budoucnosti strukturálních fondů začíná

Komisařka pro regionální politiku, Corina Creţu, vystoupila na 55. kongresu Evropské asociace regionálních věd, který se konal v Lisabonu, v Portugalsku, kde zmínila hlavní cíle jejího mandátu a poté pokračovala v reflexi týkající se budoucnosti kohezní politiky, její řeč končila položením 10 otázek do debaty. Tyto otázky jsou významné především proto, že odpovědi na ně se stanou základem pro formování Kohezní politiky EU po roce 2020.

Lucemburský premiér a předseda Výboru regionů jednají o podpoře regionů a měst, v souvislosti s uprchlickou krizí

V úterý 8. 9. 2015 se v Lucemburku setkal předseda Výboru regionů, Markk Markula, s lucemburským předsedou vlády Xavierem Bettelem, aby projednali aktuální problém týkající se migrace, kterému čelí současná Evropa. Setkání skončilo vzájemnou dohodou, která vyzývá k přechodu ke konkrétním činům, a chce vyjednat podporu pro regiony a obce, které jsou nejvíce zasaženi přílivem uprchlíků. 

Evropské regiony a města žádají o více zdrojů na zvládnutí přílivu migrantů

Se stále větším přílivem migrantů do Evropské unie a jeho následným tlakem na regiony a města, Výbor regionů urgoval členské státy, aby uvolnili více finančních zdrojů na integrační procesy. V rezoluci schválené ve středu 8.7.2015 na plenárním zasedání čtyřmi z pěti politických skupin, Výbor regionů vyzývá k větší solidaritě mezi členskými státy a podpoře spravedlivého rozdělování migrantů napříč EU. 

Evropská komise zveřejnila některá svá IT řešení a nabízí je k využití

Evropská komise zveřejnila informace o 14 elektronických IT řešeních, které byly vyvinuty pro administrativní pracovníky ve veřejném sektoru pod programem ISA. Řešení jsou dostupné zdarma a řada z nich je v otevřeném softwaru. Týkají se oblastí jako bezpečnost, semantické standarty, výměna elektronických dokumentů, interoperabilní IT architektura nebo elektronická participace. V průběhu nadcházejících měsíců budou dostupné i další  řešení. Program ISA je programem Evropské komise pro veřejnou správu a podporuje rozvoj nástrojů a služeb e-Governmentu prostřednictvím více jak 40 různých aktivit.

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství s Českou republikou-zásadní dokument pro čerpání strukturálních fondů v příštím sedmiletém období

Evropská komise schválila Dohodu a partnerství s Českou republikou, ve které pro tuto zemi ustanovila strategii pro optimální využití evropských strukturálních a investičních fondů. Tato dohoda dláždí cestu pro investování 22 mld. euro celkového objemu finančních prostředků politiky soudružnosti v letech 2014-2020 (v běžných cenách, včetně prostředků z fondů Evropské územní spolupráce a přidělení prostředků pro Iniciativu zaměstnanost mládeže).

Stránky