Jste zde

Aktuality

Porada Krizového štábu Plzeňského kraje

Na Krajském úřadu Plzeňského kraje se ve středu 6. března 2019 konala porada Krizového štábu Plzeňského kraje. Hlavními body porady byly: Připravenost Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací, Pravděpodobnost výskytu povodní z jarního tání v Plzeňském kraji, Vyhodnocení cvičení ROZVADOV 2018 a Závěry ze cvičení AMOK, kdy policejní složky simulovaly napadení obchodního centra.

Aktualizováno dne 08.03.2019 - 07:05

Adventní koncert s modlitbou za oběti dopravních nehod

V Plzeňském kraji byla spuštěna další část preventivní kampaně „Piješ. Řídíš. Zabíjíš.", jejímž cílem je upozornit účastníky silničního provozu na rizika, která jsou spojena s konzumací alkoholu v dopravě. Kampaň byla zahájena 3. prosince 2018 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, kde proběhl Adventní koncert s modlitbou za oběti dopravních nehod.

Aktualizováno dne 13.12.2018 - 09:05

Plzeňský kraj čeká řada soutěží v požárních sportech

Jednání zástupců Plzeňského kraje se starosty Krajského a všech Okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Plzeňského kraje se uskutečnilo 15. listopadu na krajském úřadě. Náměstek hejtmana Ivo Grüner seznámil starosty se zásadami čerpání dotací v roce 2019.

Aktualizováno dne 30.11.2018 - 10:26

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů trvá

nebezpečí požárů

ČHMÚ aktualizoval svou dříve vydanou VÝSTRAHU na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ tak, že od neděle 19. srpna 6:00 hodin je platná pro celé území Plzeňského kraje. Výstraha je platná do ODVOLÁNÍ. 

 

Aktualizováno dne 17.08.2018 - 08:49

Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory příjemcům dotace.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO). Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“...

Anonym vyklidil krajský úřad

„Na úřadu máte bombu“, zaznělo v telefonátu, který obdržela recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje v úterý 26. září 2017. Nejednalo se však o skutečnou hrozbu.

Aktualizováno dne 27.09.2017 - 13:41

Stránky