Jste zde

Aktuality

Jde to zateplit! - seminář 2. 10. 2019

Jde to zateplit!

Srdečně Vás zveme na seminář k výzvě č. 78 Integrovaného regionálního operačního programu "ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III". Seminář se uskuteční dne 2. 10. 2019 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň od 15.00 hodin.

Národní dotace - Příležitosti pro města a obce v roce 2019

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR vydali aktualizovanou publikaci „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů 2019“. Publikace přináší přehledně strukturované informace o jednotlivých dotačních programech otevřených v roce 2019, seřazené dle odpovědného ministerstva a podporovaných oblastí.

Konference "Inteligentní specializace regionu 2019"

Jak využít inovační potenciál regionálních firem, škol a institucí pro rozvoj kraje? Jaké vidíme nejperspektivnější obory a co pro ně dokážeme udělat? Dostaneme plzeňský region na inovační mapu Evropy? Diskusi nad těmito otázkami se bude věnovat konference „Inteligentní specializace regionu 2019“, která proběhne 29. května 2019 v Parkhotelu Plzeň.

Úspory energií v bytových domech díky IROP

Integrovaný regionální operační program nabízí v rámci výzvy č. 78 dotace na opatření vedoucí k úspoře energií v bytových domech. Žádosti je možné předkládat až do 29. listopadu 2019 ...

Aktualizováno dne 04.03.2019 - 08:21

Starosto, projektuj - Svaz měst a obcí ČR

Příprava a realizace projektů je dlouhodobým, komplexním a složitým procesem. Projektové řízení je obtížné zejména tam, kde starostky či starostové obcí nedisponují dostatečným personálním aparátem a musí si poradit sami. Proto společnost MEPCO zpracovala pro Svaz měst a obcí ČR interaktivní modul, který má poskytnout prvotní orientaci v celém procesu projektové přípravy a realizace.

Aktualizováno dne 14.02.2019 - 07:52

Nová publikace radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty

Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal publikaci „Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro města a obce", která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.

Aktualizováno dne 14.02.2019 - 07:52

Národní dotační tituly v gesci MMR

4.prosince se v prostorách hotelu Primavera v Plzni uskutečnil seminář k představení národních dotačních titulů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představeny zde byly dotační programy zaměřené na rozvoj venkova, odstraňování bariér či na podporu regionálního cestovního ruchu.

Aktualizováno dne 14.02.2019 - 07:52