Jste zde

2019

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - STK

Dne 5. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 16. 9. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o billboardech a jejich odstraňování z ochranného pásma silnic

Dne 2. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly z části poskytnuty dne 9. 9. 2019, když část žádosti byla pro nepříslušnost KÚPK odložena.

Informace poskytnutá podle z. č. 106/1999 Sb. - splnění oznamovací povinnosti podle zákona o státní památkové péči

Dne 31. 7. 2019 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ke splnění oznamovací povinnosti podle zákona o státní památkové péči obcí Obora. Po doplnění žádosti dne 6. 8. 2019 žadatelem byla informace poskytnuta elektronicky dne 20. 8. 2019

Poskytnuté informace podle z. č. 106/1999 Sb. - podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy

Dne 12. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci podpory znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy. Žádost byla dne 8. 8. 2019 na výzvu žadatelem doplněna a dne 21. 8. 2019 byly informace poskytnuty.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - uzavřené smlouvy

Dne 24. 7. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uzavřených smluv. Žadateli byl dne 29. 7. 2019 poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci.

Stránky