Jste zde

2018

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - kontroly poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

Dne 30. 10. 2018 a 1. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kontrol poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Informace byla dne 14. 11. 2018 v části poskytnuta a v části bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Stránky