Jste zde

2018

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Nájemních smluv, které uzavřel Plzeňský kraj s nemocnicemi

Dne 23. 8. 2018 přijal Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) žádost o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“). Informace byly 7. 9. 2018 poskytnuty. Touto žádostí bylo po KÚPK, jako povinném subjektu dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., požadováno

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtů nahlášených velkých šelem v Plzeňském kraji

Dne 10. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 8. 2018.

Aktualizováno dne 28.08.2018 - 08:18

Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb. - přestupky podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Dne 16. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k přestupkům podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Po doplnění žádosti ze dne 23. 7. 2018 byla informace dne 15. 8. 2018 poskytnuta. 

Stránky