Jste zde

2017

Dotazy k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události

Žádost sestávala ze sedmi otázek a požadavku na zaslání kopií souvisejících písemností a vztahuje se k rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. listopadu 2015 čj. 30 A 139/2014-241 a řešení škodní události. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů). Žádané informace a kopie písemností v listinné podobě byly po anonymizaci osobních údajů poskytnuty.

Aktualizováno dne 22.01.2018 - 09:17

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vychovatelek/vychovatelů zaměstnaných v Plzeňském kraji na prvním stupni ZŠ a jejich zařazení do platových tříd

Dne 15. 11. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 28. 11. 2017.

Korespondence s obcí Chudenín

Dne 2. listopadu 2017 obdržel KÚPK žádost o  informace, týkajících se jím podaných stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. října 2017, a to konkrétně: "dokumenty, které mi zdokladují Vaši komunikaci s obecním úřadem v Chudeníně ohledně těchto dvou stížností a všech dokumentů a informací, o které v těchto dvou stížnostech žádám obecní úřad Chudenín."

Stránky