Jste zde

2016

Žádost o informace týkající se seznamu všech krajských zastupitelů v Plzeňském kraji

Dne 22. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádostí byl požadován seznam všech krajských zastupitelů zvolených v aktuálním volebním období 2012 až 2016 v Plzeňském kraji, a to ve formátu jméno, příjmení, titul a přesné datum narození.

Informace byly částečně poskytnuty dne 5. 9. 2016.

Aktualizováno dne 28.05.2018 - 14:12

Stanice technické kontroly v Plzeňském kraji

Žádáno bylo o vyplnění údajů v rozpracované tabulce týkající se stanic technické kontroly v Plzeňském kraji. Tabulka byla vyplněna a poskytnuta s daty platnými k 27. prosinci 2016.

Stránky