Jste zde

2015

Schválení dotací ZPK 7. 9. 2015 - Ekologické projekty 2015

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou, dotační titul č. 4: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod a dotační titul č. 5: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2015...