Jste zde

2014

Schválení dotací ZPK 9. 6. 2014 - Ekologické projekty 2014

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou, dotační titul č. 4: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod a dotační titul č. 5: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2014...