Jste zde

2012

Schválení dotačního programu V přírodě s přírodou

Rada Plzeňského kraje schválila dne 24.05.2012 usnesením č. 5835/12 a Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11.6.2012 usnesením č. 1212/12 výsledky dotačního programu V přírodě s přírodou ...

Aktualizováno dne 21.06.2012 - 15:42

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2012

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11.06.2012 usnesením č. 1203/12 poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury. Seznam poskytnutých dotací je přílohou.

Schválení dotací ZPK 11.6.2012 - Ekologické projekty 2012

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 2 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, dotační titul č. 3 - Podpora projektů zásobování pitnou vodou a dotační titul č. 4 - Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2012

Schválení dotací ZPK 12.3.2012

Schválení dotací ZPK - dotační titul č. 1 - Podpora projektů a činností v oblasti ochrany přírody a krajiny v rámci dotačního programu ekologické projekty 2012