Jste zde

Oddělení správních činností

Zkratka: 

Zaměstnanci

+420 377195 419
referent na úseku školství
+420 377195 690
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 326
referent na úseku školství
+420 377195 077
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 102
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 216
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 411
referent na úseku školství
+420 377195 610
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 353
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 226
referent na úseku BOZP - školství
+420 377195 426
referent na úseku školství
+420 377195 534
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 770197 664
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 377
referent na úseku školství
+420 377195 663
vedoucí oddělení správních činností
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 302
referent na úseku školství
+420 377195 324
referent na úseku školství
+420 377195 414
referent na úseku školství
+420 377195 523
právník