Jste zde

Odbor školství, mládeže a sportu

Zkratka: 
OŠMS
Nadřazená jednotka: 

Podřízené organizační jednotky

Oddělení ekonomické
Oddělení správních činností
Oddělení organizace školství
Oddělení mládeže a sportu

Zaměstnanci

+420 377195 529
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
+420 377195 437
referent na úseku organizace školství
+420 377195 419
referent na úseku školství
+420 377195 521
referent na úseku majetku
+420 377195 416
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 690
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 326
referent na úseku školství
+420 377195 453
referent na úseku organizace školství
+420 377195 077
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 463
vedoucí oddělení ekonomického
+420 377195 321
referent na úseku prevence sociálně patologických jevů
+420 377195 536
referent na úseku organizace školství
+420 377195 102
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 777353697
referent na úseku organizace školství
+420 377195 216
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 457
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 469
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 460
referent na úseku organizace školství
+420 377195 090
referent OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
+420 377195 411
referent na úseku školství
+420 377195 610
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 355
referent na úseku majetku
+420 377195 459
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 410
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 353
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 466
referent na úseku organizace školství
+420 377195 226
referent na úseku BOZP - školství
+420 377195 408
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 432
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 447
referent na úseku organizace školství
+420 377195 468
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 426
referent na úseku školství
+420 377195 461
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 458
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 320
vedoucí oddělení mládeže a sportu
+420 377195 534
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 436
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 528
referent na úseku ekonomiky školství
+420 770197 664
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 322
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 373
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 612
referent na úseku organizace školství
+420 377195 409
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 434
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 456
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 446
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 377
referent na úseku školství
+420 377195 663
vedoucí oddělení správních činností
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 302
referent na úseku školství
+420 377195 428
vedoucí oddělení organizace školství
+420 377195 467
referent na úseku organizace školství
+420 377195 101
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 324
referent na úseku školství
+420 377195 445
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 745
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 524
referent na úseku organizace školství
+420 377195 414
referent na úseku školství
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 523
právník