Jste zde

Oddělení administrativně správní

Zkratka: 
Nadřazená jednotka: 

Zaměstnanci

+420 377195 601
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 620
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 594
referent na úseku životního prostředí, dotace, EVVO
+420 377195 393
právník
+420 377195 455
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 724447814
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 393
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 587
pověřena zastupováním vedoucí oddělení administrativně správního
420 377195 689
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 778498270
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 768
referent na úseku životního prostředí, dotace