Jste zde

Odbor životního prostředí

Zkratka: 
OŽP
Nadřazená jednotka: 

Podřízené organizační jednotky

Oddělení ochrany přírody
Oddělení lesnictví a myslivosti
Oddělení technické ochrany
Oddělení IPPC + EIA
Oddělení vodního hospodářství
Oddělení administrativně správní

Zaměstnanci

+420 377195 345
právník
+420 377195 332
vedoucí odboru životního prostředí
+420 377195 141
právník
+420 777353608
administrativní a sekretářské práce
+420 778498285
právník
+420 377195 601
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 552
referent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC
+420 377195 620
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 374
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 594
referent na úseku životního prostředí, dotace, EVVO
+420 377195 327
referent na úseku lesnictví a myslivosti
+420 377195 669
právník
+420 377195 746
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 277
referent na úseku životního prostředí, EIA, prevence závažných havárií
+420 377195 347
referent na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
+420 377195 339
referent na úseku ochrany ovzduší
+420 377195 393
právník
+420 377195 632
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 399
referent na úseku ochrany přírody, CITES,EVVO
+420 377195 394
referent na úseku odpadového hospodářství
+420 377195 634
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 649
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 380
referent na úseku ochrany ovzduší
+420 377195 340
referent na úseku odpadového hospodářství
+420 377195 357
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 489
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 325
vedoucí oddělení ochrany přírody
+420 377195 455
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 724447814
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 337
vedoucí oddělení technické ochrany
+420 377195 383
referent na úseku ochrany ovzduší
+420 377195 338
vedoucí oddělení IPPC + EIA
+420 377195 393
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 331
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 587
pověřena zastupováním vedoucí oddělení administrativně správního
+420 377195 328
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 092
referent na úseku myslivosti a lesnictví
+420 377195 342
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
420 377195 689
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 778498270
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 757
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 392
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti
+420 377195 330
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 379
vedoucí oddělení vodního hospodářství
+420 377195 396
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 768
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 597
referent na úseku posuzováni vlivů plánů a koncepcí na ŽP, EIA, IPPC
+420 377195 596
referent na úseku ochrany přírody a krajiny - NATURA 2000
+420 377195 440
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 350
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 648
referent na úseku odpadového hospodářství
+420 377195 608
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 595
referent na úseku ochrany přírody, CITES,EVVO
+420 377195 498
referent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC
+420 377195 391
referent na úseku lesnictví a myslivosti
+420 377195 662
referent na úseku vodního hospodářství