Jste zde

Odbor informatiky

Zkratka: 
OIT
Nadřazená jednotka: 

Podřízené organizační jednotky

Oddělení aplikací a databází
Oddělení geografických informačních systémů
Oddělení správy serverů a sítě
Oddělení metodiky a podpory

Zaměstnanci

+420 377195 261
vedoucí odboru informatiky
+420 377195 646
informatik
+420 377195 212
informatik
+420 377195 131
pověřena zastupováním vedoucího oddělení metodiky a podpory
+420 377195 208
informatik
+420 377195 260
informatik
+420 377195 381
referent na úseku informatiky
+420 377195 679
právník
+420 377195 207
vedoucí oddělení správy serverů a sítě
420 377195 546
referent na úseku informatiky
+420 377195 258
informatik
+420 377195 761
informatik
+420 377195 291
informatik
+420 377195 636
právník
+420 377195 213
informatik
+420 377195 400
referent IT
+420 377195 276
informatik
+420 377195 656
informatik
+420 377195 273
vedoucí oddělení geografických informačních systémů
+420 777353693
informatik
+420 377195 269
informatik
+420 377195 283
vedoucí oddělení aplikací a databází
+420 724572558
informatik
+420 377195 369
informatik
420 377195 282
administrativní a sekretářské práce