Jste zde

Oblast ředitele

Zkratka: 
Nadřazená jednotka: 

Podřízené organizační jednotky

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Odbor informatiky
Odbor ekonomický
Odbor kancelář hejtmana
Odbor kancelář ředitele
Odbor životního prostředí
Odbor sociálních věcí
Odbor školství, mládeže a sportu
Odbor regionálního rozvoje
Odbor investic a majetku
Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad
Odbor fondů a programů EU
Odbor zdravotnictví
Odbor kontroly, dozoru a stížností
Útvar interního auditu
Odbor právní a legislativní

Zaměstnanci

+420 605231640
Hlavní analytik
+420 377195 646
informatik
+420 377195 437
referent na úseku organizace školství
+420 377195 627
referent na úseku rozpočtu a financování
+420 377195 212
informatik
+420 377195 129
vedoucí oddělení vnitřních věcí
+420 377195 247
asistent
+420 377195 131
pověřena zastupováním vedoucího oddělení metodiky a podpory
+420 377195 378
referent na úseku dopravně správních agend
+420 602610179
referent na úseku vzdělávání v oblasti IT
+420 377195 419
referent na úseku školství
+420 377195 601
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 773799465
referent na úseku památkové péče
+420 377195 406
referent na úseku regionálního rozvoje
+420 377195 219
pověřena zastupováním vedoucí odboru kancelář hejtmana
+420 377195 110
pověřena zastupováním vedoucího oddělení marketingu
+420 377195 521
referent na úseku majetku
+420 377195 552
referent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC
+420 377195 284
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 620
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 527
referent odd. fondů a programů Evropské unie
+420 377195 236
referent na úseku investic
+420 377195 075
právník
+420 377195 438
referent na úseku kontroly
+420 377195 416
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 374
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 690
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 407
vedoucí odboru investic a majetku
+420 377195 326
referent na úseku školství
+420 377195 594
referent na úseku životního prostředí, dotace, EVVO
+420 733698667
referent na úseku dotací a projektů
+420 377195 289
asistent
+420 377195 366
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
+420 733698642
asistent
+420 377195 384
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 361
vedoucí oddělení památkové péče
+420 377195 454
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 228
asistent
+420 377195 327
referent na úseku lesnictví a myslivosti
+420 377195 669
právník
+420 377195 303
metodik jednotného ekonomického informačního systému přísp. org.
+420 377195 795
právník
+420 377195 746
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 386
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 158
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 313
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 453
referent na úseku organizace školství
+420 377195 042
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 574
referent na úseku rozpočtu a financování
+420 777353665
referent na úseku marketingu
+420 377195 077
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 305
referent na úseku regionálního rozvoje
+420 377195 507
asistent
+420 377195 343
referent na úseku investic
+420 377195 463
vedoucí oddělení ekonomického
+420 377195 582
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 321
referent na úseku prevence sociálně patologických jevů
+420 377195 554
referent odd. fondů a programů Evropské unie
+420 377195 223
asistent
+420 377195 673
právník
+420 377195 536
referent na úseku organizace školství
+420 377195 500
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 741
vedoucí oddělení investic
+420 377195 102
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 777353697
referent na úseku organizace školství
+420 377195 625
referent na úseku investic
+420 377195 216
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 277
referent na úseku životního prostředí, EIA, prevence závažných havárií
+420 377195 631
referent na úseku památkové péče
+420 377195 376
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 457
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 278
asistent
+420 377195 469
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 398
referent na úseku spisové služby
+420 377195 135
referent na úseku vzdělávání úředníků krajského úřadu
+420 377195 249
asistent
+420 377195 242
asistent
+420 377195 356
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 150
referent na úseku dotací
+420 377195 755
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 688
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
420 377195 351
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 093
vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů
+420 377195 393
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 545
interní auditor
+420 377195 070
vedoucí odboru právního a legislativního
+420 377195 347
referent na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
+420 377195 435
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 460
referent na úseku organizace školství
+420 377195 339
referent na úseku ochrany ovzduší
+420 377195 529
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
+420 377195 163
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 557
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 393
právník
+420 377195 632
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 695
referent na úseku regionálního rozvoje
+420 377195 433
vedoucí odboru ekonomického
+420 377195 661
referent na úseku účetnictví
+420 377195 090
referent OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
+420 377195 362
referent na úseku účetnictví
+420 377195 411
referent na úseku školství
+420 377195 610
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 160
psycholog
+420 377195 304
asistent
+420 377195 355
referent na úseku majetku
+420 377195 571
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 399
referent na úseku ochrany přírody, CITES,EVVO
+420 377195 345
právník
+420 377195 547
referent na úseku spisové služby
+420 377195 592
referent na úseku rozpočtu a financování
+420 377195 640
referent na úseku hospodářské správy
+420 377195 394
referent na úseku odpadového hospodářství
+420 377195 459
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 184
referent na úseku organizace rady a zastupitelstva kraje
+420 377195 363
referent na úseku účetnictví
+420 377195 429
právník
+420 377195 208
informatik
+420 377195 179
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 754
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 410
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 634
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 709
referent odd. přípravy a realizace projektů
+420 377195 531
referent na úseku dotací
+420 377195 525
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 353
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 466
referent na úseku organizace školství
+420 377195 007
referent na úseku krizového řízení
+420 377195 778
referent odd. fondů a programů Evropské unie
+420 377195 192
vedoucí oddělení správního a realizace projektů
+420 377195 082
referent
+420 377195 316
referent na úseku účetnictví
+420 377195 226
referent na úseku BOZP - školství
+420 377195 143
referent na úseku organizace rady a zastupitelstva kraje
+420 377195 260
informatik
+420 377195 408
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 180
referent silničního správního úřadu
+420 377195 598
referent na úseku daní
+420 377195 167
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 475
vedoucí odboru zdravotnictví
+420 377195 507
asistent
+420 377195 749
interní auditor
+420 377195 210
referent silničního správního úřadu
+420 377195 432
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 677
referent odd. fondů a programů Evropské unie
+420 377195 590
vedoucí oddělení dopravně správních agend
+420 377195 649
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 380
referent na úseku ochrany ovzduší
+420 377195 381
referent na úseku informatiky
+420 377195 553
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 533
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 756
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 340
referent na úseku odpadového hospodářství
+420 377195 473
referent na úseku památkové péče
+420 377195 798
vedoucí oddělení krajský živnostenský úřad
+420 377195 357
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 679
právník
+420 377195 447
referent na úseku organizace školství
+420 377195 387
referent na úseku investic
+420 377195 468
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 387
právník
+420 377195 112
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 113
právník
+420 377195 658
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 489
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 563
vedoucí oddělení územního plánování
+420 377195 318
referent na úseku ekonomických analýz
+420 724572559
vedoucí oddělení vnějších vztahů
+420 377195 581
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 091
právník
+420 377195 426
referent na úseku školství
+420 377195 750
referent na úseku metodiky, dozoru a stížností
+420 377195 461
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 176
vedoucí oddělení účetnictví
+420 377195 788
vedoucí oddělení dotací a projektu Bezpečný kraj
+420 377195 187
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 458
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 012
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 370
koordinátor výstavby cyklostezek
+420 377195 320
vedoucí oddělení mládeže a sportu
+420 377195 325
vedoucí oddělení ochrany přírody
+420 377195 771
právník
+420 377195 455
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 155
matrikář
+420 377195 562
referent na úseku vnitřních věcí
+420 377195 359
referent na úseku dopravně správních agend
+420 777353632
referent na úseku přestupků
+420 377195 087
krajský protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality
+420 377195 127
matrikář
+420 773799463
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 104
právník
+420 377195 068
řidič
+420 377195 349
referent na úseku vnějších vztahů
+420 377195 245
vedoucí oddělení kultury
+420 377195 744
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 274
referent na úseku účetnictví
+420 377195 119
matrikář
+420 724447814
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 766
referent na úseku účetnictví
+420 377195 337
vedoucí oddělení technické ochrany
+420 377195 271
referent na úseku majetkové správy
+420 377195 207
vedoucí oddělení správy serverů a sítě
+420 377195 576
referent na úseku majetkové správy
+420 377195 541
referent na úseku investic
+420 377195 130
právník
+420 377195 605
referent na úseku účetnictví
420 377195 546
referent na úseku informatiky
+420 377195 383
referent na úseku ochrany ovzduší
+420 377195 794
referent krajský živnostenský úřad
+420 377195 142
matrikář
+420 377195 593
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 655
pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace,tisková mluvčí
+420 377195 762
asistent
+420 377195 570
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 624
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 258
informatik
+420 377195 477
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 586
vedoucí oddělení sociálních věcí
+420 377195 534
referent na úseku Krajských akčních plánů
+420 377195 436
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 739
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 528
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 665
právník
+420 377195 188
právník
+420 377195 250
právník
+420 377195 292
koordinátor a administrátor projektu CONNECT2CE
+420 377195 085
právník
+420 377195 086
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 182
administrativní a sekretářské práce
+420 777353676
referent na úseku mediální komunikace
+420 377195 149
referent na úseku krizového řízení
+420 377195 418
vedoucí odboru regionálního rozvoje
+420 777353663
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 761
informatik
+420 377195 128
právník
+420 377195 306
referent na úseku investic
+420 377195 611
referent odd. přípravy a realizace projektů
+420 778498253
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 496
referent na úseku účetnictví
+420 377195 365
referent na úseku spisové služby
+420 377195 162
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 338
vedoucí oddělení IPPC + EIA
+420 377195 507
referent na úseku vnějších vztahů
+420 377195 371
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 759
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 331
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 587
pověřena zastupováním vedoucí oddělení administrativně správního
+420 377195 452
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 098
asistent
+420 377195 752
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 138
asistent/ka ředitele
+420 377195 301
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
+420 377195 094
vedoucí oddělení silničního správního úřadu
+420 377195 067
řidič
+420 377195 328
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 770197 664
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 388
referent na úseku účetnictví
+420 377195 322
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 373
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 132
vedoucí odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad
+420 377195 612
referent na úseku organizace školství
+420 777353618
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
+420 377195 291
informatik
+420 377195 314
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 261
vedoucí odboru informatiky
+420 377195 636
právník
+420 377195 672
vedoucí oddělení majetkoprávního
+420 377195 092
referent na úseku myslivosti a lesnictví
+420 377195 078
vedoucí oddělení metodiky, dozoru a stížností
+420 377195 409
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 382
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 555
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 213
informatik
+420 377195 342
referent na úseku ochrany přírody a krajiny
+420 377195 168
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 507
referent na úseku vnějších vztahů
420 377195 689
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 778498270
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 206
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 285
asistent
+420 377195 332
vedoucí odboru životního prostředí
+420 377195 225
referent na úseku územního plánování
+420 377195 400
referent IT
+420 377195 193
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 757
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 392
vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti
+420 377195 344
referent na úseku památkové péče
+420 377195 065
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 126
referent na úseku majetkové správy
+420 377195 120
referent na úseku hospodářské správy
+420 377195 095
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 659
referent na úseku účetnictví
+420 377195 652
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 276
informatik
+420 377195 189
referent na úseku kultury
+420 377195 622
referent na úseku majetkové správy
+420 377195 583
koordinátor mezinárodní spolupráce PK v rámci EU
+420 377195 480
referent na úseku vnitřních věcí
+420 377195 667
vedoucí odboru fondů a programů EU
+420 377195 465
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 330
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 334
referent na úseku rozpočtu a financování
+420 733698625
koordinátor pro styk s nestátními neziskovými organizacemi Plzeňského kraje
+420 377195 434
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 456
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 352
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
+420 377195 491
referent na úseku vnitřních věcí
+420 377195 379
vedoucí oddělení vodního hospodářství
+420 377195 071
řidič
+420 377195 492
referent na úseku hospodářské správy
+420 377195 446
referent na úseku ekonomiky školství
+420 777353642
referent na úseku marketingu
+420 377195 656
informatik
+420 377195 773
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 367
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
+420 377195 191
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 123
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 185
vedoucí oddělení organizačního
+420 377195 396
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 748
interní auditor
+420 377195 377
referent na úseku školství
+420 377195 117
referent silničního správního úřadu
+420 377195 703
referent na úseku kontroly
+420 377195 175
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 177
vedoucí odboru kontroly, dozoru a stížností
+420 377195 481
právník
+420 377195 159
vedoucí oddělení kontroly
+420 377195 323
referent na úseku majetkové správy
+420 377195 156
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 273
vedoucí oddělení geografických informačních systémů
+420 377195 663
vedoucí oddělení správních činností
referent na úseku realizace projektů OP VVV
+420 377195 302
referent na úseku školství
+420 777353693
informatik
+420 377195 266
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 041
referent na úseku vymáhání pohledávek a místních poplatků
+420 377195 653
referent na úseku vzdělávání úředníků krajského úřadu
+420 377195 133
právník
+420 377195 638
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 010
personalista
+420 377195 428
vedoucí oddělení organizace školství
+420 377195 733
referent na úseku územního plánování
+420 377195 768
referent na úseku životního prostředí, dotace
+420 377195 287
asistent
+420 377195 084
referent na úseku vnějších vztahů
+420 377195 467
referent na úseku organizace školství
+420 377195 597
referent na úseku posuzováni vlivů plánů a koncepcí na ŽP, EIA, IPPC
+420 377195 596
referent na úseku ochrany přírody a krajiny - NATURA 2000
+420 777353690
referent na úseku kultury
+420 377195 265
referent odd. fondů a programů Evropské unie
+420 377195 269
informatik
+420 377195 799
referent na úseku kultury
+420 377195 169
vedoucí oddělení sociálních služeb
+420 377195 147
právník
+420 377195 585
vedoucí oddělení ekonomických analýz
+420 377195 777
právník
+420 377195 588
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 101
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 440
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 470
referent na úseku kultury
+420 377195 190
vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
+420 377195 108
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
+420 377195 642
právník
+420 377195 141
právník
+420 377195 494
údržbář
+420 377195 350
referent na úseku lesnictví - dotace
+420 377195 267
referent na úseku kontroly
+420 377195 283
vedoucí oddělení aplikací a databází
+420 377195 137
vedoucí odboru kancelář ředitele
+420 777353608
administrativní a sekretářské práce
+420 377195 775
vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 324
referent na úseku školství
+420 377195 796
vedoucí oddělení zdravotní správy
+420 377195 170
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
+420 377195 648
referent na úseku odpadového hospodářství
+420 377195 389
referent na úseku rozpočtu a financování
+420 377195 181
referent silničního správního úřadu
+420 377195 647
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 397
právník
+420 377195 764
referent na úseku regionálního rozvoje
+420 377195 310
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 692
vedoucí oddělení cestovního ruchu
+420 377195 445
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 279
asistent
+420 377195 628
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 602
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 124
referent na úseku účetnictví
+420 377195 543
referent na úseku rozpočtu a financování
+420 377195 507
referent na úseku vnějších vztahů
+420 377195 368
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 792
referent krajský živnostenský úřad
+420 377195 148
referent na úseku dotací
+420 778498285
právník
+420 377195 484
Koordinátor pro romské záležitosti
+420 377195 422
vedoucí oddělení stavebního řádu
+420 377195 745
referent na úseku mládeže a sportu
+420 377195 564
referent na úseku spisové služby
+420 377195 186
referent na úseku sociálních služeb
+420 377195 779
referent krajský živnostenský úřad
+420 377195 476
referent na úseku regionálního rozvoje
+420 377195 751
vedoucí útvaru interního auditu, pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 377195 691
referent silničního správního úřadu
+420 377195 524
referent na úseku organizace školství
+420 377195 114
referent na úseku vnitřních věcí
+420 377195 614
referent financování veřejné dopravy a silničního hospodářství
+420 377195 146
referent na úseku voleb
+420 377195 421
referent na úseku územního plánování
+420 724572558
informatik
+420 377195 680
referent na úseku vnějších vztahů
+420 377195 425
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 724572570
analytik
+420 377195 668
právník
+420 377195 479
vedoucí oddělení hospodářské správy
+420 377195 401
referent na úseku správním a realizace projektů
420 377195 235
referent na úseku marketingu
+420 377195 488
vedoucí oddělení zdravotně ekonomického
+420 377195 088
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 474
referent na úseku kultury
+420 377195 134
pověřena zastupováním vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání
+420 377195 451
referent krajský živnostenský úřad
+420 377195 369
informatik
+420 377195 194
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 116
referent na úseku dopravně správních agend
+420 377195 797
asistent
+420 377195 486
referent na úseku vnitřních věcí
+420 377195 483
referent na úseku územního plánování
+420 377195 385
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 076
řidič
+420 377195 238
asistent
+420 377195 599
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 608
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 595
referent na úseku ochrany přírody, CITES,EVVO
+420 377195 644
Metodik oddělení účetnictví
+420 377195 498
referent na úseku životního prostředí, EIA, IPPC
+420 377195 391
referent na úseku lesnictví a myslivosti
+420 377195 551
mzdová účetní
+420 377195 089
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 626
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 662
referent na úseku vodního hospodářství
+420 377195 449
referent na úseku stavebního řádu
+420 377195 222
vedoucí oddělení autoprovozu
+420 377195 589
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 493
referent na úseku vnitřních věcí
+420 377195 074
referent na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly
+420 377195 450
právník
+420 377195 414
referent na úseku školství
+420 377195 240
referent na úseku památkové péče
420 377195 282
administrativní a sekretářské práce
+420 777353681
referent na úseku správním a realizace projektů
+420 377195 472
referent na úseku ekonomických analýz
+420 377195 164
vedoucí odboru sociálních věcí
+420 377195 637
referent na úseku mediální komunikace
referent na úseku ekonomiky školství
+420 377195 280
matrikář
+420 377195 613
referent na úseku zdravotnictví
+420 377195 064
referent na úseku spisové služby
+420 377195 523
právník
+420 377195 121
referent na úseku cestovního ruchu
+420 377195 152
referent na úseku sociálních věcí
+420 377195 566
referent na úseku majetkové správy