Aktuality

Veteráni převzali od hejtmana stříbrnou hvězdu

Ocenění znázorňující hvězdu, jako symbol naděje předal hejtman Josef Bernard válečným veteránům za jejich zásluhy v bojích na západní frontě a při osvobození Československa ...

Aktualizováno dne 08.05.2018 - 14:32

Hejtman se setkal s americkým velvyslancem

Na první návštěvu Plzeňského kraje přijel ve čtvrtek 3. května velvyslanec USA v České republice J. E. Stephen B. King. Na krajském úřadě se setkal s hejtmanem Josefem Bernardem, náměstkyní Marcelou Krejsovou a náměstkem Pavlem Čížkem ... 

Kardinál Beran se vrátil do svatovítské katedrály

Po téměř 50 letech byly uloženy ostatky kardinála Berana, někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně, do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Při této příležitosti byla sloužena bohoslužba, které se za Plzeňský kraj zúčastnily Marcela Krejsová a Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana...

Ocenili úroveň speciálního školství v kraji

V Plzeňském kraji přivítala pětičlennou delegaci z Vlády Horního Falcka náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Ti měli největší zájem o podporu sportu v PK, vzdělávání žáků se speciálními potřebami a spolupráci českých škol a německých firem..

Vítězství si odnesly týmy z Plzeňského kraje

V letošním roce poprvé došlo ke sloučení dvou soutěží určených žákům středních odborných škol, a to 10. ročníku soutěže "„NE“ tradiční karafiát" a 14. ročníku "Jarní kuchařské soutěže". Obě proběhly za přítomnosti náměstkyně hejtmana  Ivany Bartošové a radní kraje Radky Trylčové...

Stránky