Aktuality

Krajské kolo Malého záchranáře má vítěze

Boj o titul nejlepší malí záchranáři v Plzeňském kraji se odehrál za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové na požární stanici na Košutce v Plzni. Do sedmého ročníku krajského kola soutěže Malý záchranář bylo nominováno 18 čtyřčlenných družstev, která prošla sítem devíti oblastních kol v Plzeňském kraji..

Léto ve znamení baroka bylo zahájeno

Slavnostním zahájením odstartoval v bývalém cisterciáckém klášteře v Mariánské Týnici, kde dnes sídlí Centrum baroka a muzeum patřící Plzeňskému kraji tradiční Letní barokní festival 2018 ...

Hejtman navštívil představitele Dolního Bavorska

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a náměstek hejtmana Pavel Čížek se v pondělí 4. června v budově vlády Dolního Bavorska v Landshutu setkali s předsedou vlády Haselbeckem a předsedou krajského sněmu Dr. Heinrichem ... 

Rozvoj kreativity začíná poctivým řemeslem

Nejen žáci, ale i odborníci a zájemci z řad veřejnosti mohou využít nové Tréninkové centrum pro obkladače, které za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové bylo slavnostně otevřeno v prostorách DEPO 2015 v Plzni...

Kardinál Beran se vrátil do svatovítské katedrály

Po téměř 50 letech byly uloženy ostatky kardinála Berana, někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně, do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Při této příležitosti byla sloužena bohoslužba, které se za Plzeňský kraj zúčastnily Marcela Krejsová a Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana...

Ocenili úroveň speciálního školství v kraji

V Plzeňském kraji přivítala pětičlennou delegaci z Vlády Horního Falcka náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Ti měli největší zájem o podporu sportu v PK, vzdělávání žáků se speciálními potřebami a spolupráci českých škol a německých firem..

Vítězství si odnesly týmy z Plzeňského kraje

V letošním roce poprvé došlo ke sloučení dvou soutěží určených žákům středních odborných škol, a to 10. ročníku soutěže "„NE“ tradiční karafiát" a 14. ročníku "Jarní kuchařské soutěže". Obě proběhly za přítomnosti náměstkyně hejtmana  Ivany Bartošové a radní kraje Radky Trylčové...

Stránky