Aktuality

Rozvoj kreativity začíná poctivým řemeslem

Nejen žáci, ale i odborníci a zájemci z řad veřejnosti mohou využít nové Tréninkové centrum pro obkladače, které za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové bylo slavnostně otevřeno v prostorách DEPO 2015 v Plzni...

Kardinál Beran se vrátil do svatovítské katedrály

Po téměř 50 letech byly uloženy ostatky kardinála Berana, někdejšího pražského arcibiskupa a politického vězně, do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Při této příležitosti byla sloužena bohoslužba, které se za Plzeňský kraj zúčastnily Marcela Krejsová a Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana...

Ocenili úroveň speciálního školství v kraji

V Plzeňském kraji přivítala pětičlennou delegaci z Vlády Horního Falcka náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová. Ti měli největší zájem o podporu sportu v PK, vzdělávání žáků se speciálními potřebami a spolupráci českých škol a německých firem..

Vítězství si odnesly týmy z Plzeňského kraje

V letošním roce poprvé došlo ke sloučení dvou soutěží určených žákům středních odborných škol, a to 10. ročníku soutěže "„NE“ tradiční karafiát" a 14. ročníku "Jarní kuchařské soutěže". Obě proběhly za přítomnosti náměstkyně hejtmana  Ivany Bartošové a radní kraje Radky Trylčové...

Nejlepší cukráři jsou z horažďovické odborné školy

Již po sedmé proběhla cukrářská soutěž pro žáky středních odborných škol v prostorách Střední školy Horažďovice pod názvem „Horažďovický větrník“. Letošního ročníku se zúčastnila i náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová...

Tóny mladých akordeonistů zazněly v Plzni

Téměř 50 soutěžících se zúčastnilo dalšího ročníku soutěžního klání „Plzeňský akordeon 2018“. Ten za podpory Plzeňského kraje proběhl  v prostorách Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Plzni...

Fakulta strojní posiluje spolupráci se středními školami

S deseti středními školami z Plzeňského, Karlovarského i Jihočeského kraje za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové uzavřela partnerství Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni. Společným cílem je zlepšovat vzdělanost mladých lidí v technických oborech...

Enersol 2018

Za přítomnosti náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové a za účasti 14 soutěžních týmů ze 4 středních škol Plzeňského kraje proběhlo krajské kolo soutěže Enersol 2018. Cílem tohoto klání je teoretické vědomosti získané ve školních lavicích konfrontovat s realitou ve firmách...

Aktualizováno dne 08.03.2018 - 14:03

Stránky