Aktuality

Změny v poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Dne 1. 11. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 245/2018 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů...

Aktualizováno dne 16.11.2018 - 10:41

Měsíčník Plzeňský kraj 2018/10

V listopadovém čísle měsíčníku Plzeňský kraj si můžete přečíst o koncertě Vojty Dyka, kterým Plzeňský kraj přispěl k oslavám 100 let vzniku republiky, vyhlášení dalšího ročníku soutěží Zlatý erb, Junior Erb a Ceny hejtmana o nejlepší webové stránky příspěvkové organizace, vysokorychlostním internetu CamelNet ...

Národní dotační tituly MMR v gesci odboru regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje si Vás dovolují pozvat na seminář na téma „Národní dotační tituly MMR v gesci odboru regionální politiky“. Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás seznámí se zaměřením a podmínkami čerpání následujících národních dotačních titulů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.

Ze Skelné do Prášil se jezdí po opravené silnici

Letošní oprava povrchu komunikace III/16911 dlouhého 4,8 km navázala na stavební akci provedenou v loňském roce (oprava 2. úseku tehdy zahrnovala rekonstrukci části komunikace o délce 1 km a rekonstrukci dvou mostních objektů) ...

Stránky