Jste zde

Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje

 

Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje

 

Realizací tohoto projektu dojde k vytvoření Strategie zefektivnění fungování úřadu, (jako komplexního interního strategického dokumentu, který Plzeňský kraj v současné době postrádá) a následně k realizaci implementačních kroků. Tyto kroky budou doplněny a podpořeny školeními, která budou zaměřena na zlepšení schopností manažerů a dalších zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje efektivně řídit poskytování veřejných služeb, chod úřadu, případně metodicky řídit zřizované a zakládané organizace.

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Vytvoření Strategie zefektivnění fungování úřadu, které se bude skládat z následujících kapitol:
    • Strategie řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského
    • Strategie řízení příspěvkových organizací
    • Informační strategie Plzeňského kraje
  2. Návrh a zavedení systému poskytování a sledování dotací
  3. Návrh a zavedení systému řízení kvality

  4. Návrh a zavedení systému centrální administrace a řízení projektů

Cílem tohoto projektu bude také zvýšení transparentnosti a otevřenosti Plzeňského kraje k občanům, organizacím a dalším správním úřadům a úřadům územních samosprávných celků.

 

Více informací o projektu je možno nalézt na stránce http://www.esfcr.cz/projekty/zvyseni-kvality-rizeni-na-krajskem-urade-plzenskeho-kraje.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a krajským rozpočtem.