Jste zde

Zpráva o závazcích veřejné služby - za rok 2016 - veřejná linková doprava

Dle Článku 7, odst. 1 Nařízení EU 1370/2007 zveřejňuje kraj  souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby  za rok 2016 ve veřejné linkové dopravě. Informace jsou uvedeny v přiložené tabulce.