Jste zde

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 9.9.2010 svým usnesením č. 577/10 zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Před předložením ke schválení krajskému zastupitelstvu byl návrh zprávy konzultován s dotčenými orgány a všemi obcemi Plzeňského kraje. Schválená zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, jejíž plné znění je v příloze tohoto článku, obsahuje kromě vyhodnocení platné krajské územně plánovací dokumentace také zadání s požadavky na její aktualizaci. Pořizování a projednávání návrhu první aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje zahájí odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje v příštím roce.

Aktualizováno dne 20.12.2012 - 08:28