Jste zde

Zpráva o hodnocení plnění RAP PK za rok 2017

Zpráva o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu Plzeňského kraje obsahuje informace o čerpání finančních prostředků z operačních programů financovaných z ESI fondů v roce 2017. Zpráva byla projednána a schválena na 10. jednání Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje, které se konalo 23. března 2018.

Zprávu zpracovává sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje, jehož činnost zajišťuje odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

Aktualizováno dne 05.04.2018 - 08:00