Jste zde

Změny v regionální železniční dopravě

V neděli 9. prosince 2018 vstupuje v platnost nový jízdní řád pro rok 2019. Zahrnuje celkem 547 vlaků, z toho v pracovní dny pojede 493 vlaků, o sobotách a nedělích 321 vlaků. Regionální spoje ujedou 5 321 931,7 vlakokilometrů, což představuje nárůst o 5,04 % ve srovnání se současným jízdním řádem. Největší nárůst bude na trati 190 v úseku Plzeň – Horažďovice předměstí.

V Plzeňském kraji jsou jízdní řády připravovány ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED. Regionální osobní dopravu objednává Plzeňský kraj.
 

Hlavní změny v regionální železniční dopravě
 • Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na regionálních vlacích budou nově nasazeny elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru spěšných vlaků, na kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem "Sysel" a třemi vozy klasické stavby). Vlaky budou vyjíždět a končit nově na stanici Plzeň-Jižní Předměstí.
 • Na spojích "Plzeňské linky" budou ČD nově nasazovat el. jednotky řady 650 RegioPanter, linka bude částečně rozšířena.
 • Trať 176 bude v souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu prodloužena až do Plzně. Jízdné zůstane i přes prodloužení úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a zpět na stejné úrovni.
 • Na trati 178 Svojšín – Bor nebyl objednán žádný vlak.
 • Na trati 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín pojedou v pracovní dny čtyři nové páry vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice a zpět.

Podrobné informace o změnách regionálních jízdních řádů
Na převážné části tratí zůstává koncept jízdního řádu regionálních vlaků stejný, jako byl v minulém jízdním řádu. Ve většině případů se pak změny týkaly úprav časových poloh nebo četnosti jízd vlaků regionální dopravy v návaznosti na trasy dálkových vlaků.
 
Trať 160 Plzeň – Žatec
 • V novém jízdním řádu nadále nebudou na trati 160 provozovány dálkové vlaky dopravcem České dráhy.
Trať 170 Plzeň – Beroun
 • V úseku Plzeň – Beroun došlo k úpravě časových poloh regionálních spojů v souvislosti s otevřením nových tunelů a následné úpravě tras dálkových vlaků. 
 • Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky zůstává dvouhodinový takt s odjezdem z Plzně hl.n. do Berouna.
 • Vlaky v úseku Plzeň-Doubravka – Ejpovice budou jezdit tunely mimo zastávky Chrást u Plzně a Dýšina. Tyto zastávky budou obsluhovány vlaky Plzeň hl.n. – Ejpovice – Chrást u Plzně – Radnice a zpět.
Trať 175 Rokycany – Nezvěstice
 • V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut z důvodu změny časové polohy vlaků na trati 170.
 • Nově budou provázány spoje Sp 1669 (Plzeň hl.n. 9:17 – Mirošov město 9:49) a Sp 1668 (Mirošov město 10:07 – Plzeň hl.n. 10:44), kdy není nutný přestup v  Rokycanech. Tento spoj pojede v pracovní dny kromě prázdnin.
Trať 176 Chrást u Plzně – Radnice
 • Vlaky na této trati budou v souvislosti se zprovozněním Ejpovického tunelu jezdit v úseku Radnice – Chrást u Plzně – Ejpovice – Plzeň hl.n. a zpět. Cena za jízdenku zůstává i přes prodloužení projetého úseku na stejné úrovni.
 • Cestovní doba se z původních 51 minut (50 minut v opačném směru) mírně zvýší na 54 minut (53 minut v opačném směru).
 • V pracovní dny pojede nový přímý vlak z Chrástu u Plzně zast. do Bezdružic s odjezdem v 6:00.
Trať 177 Pňovany zastávka – Bezdružice
 • V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k drobným minutovým posunům v souvislosti s úpravami časových poloh vlaků na trati 170.
 • První vlak z Bezdružic pojede z důvodu úpravy časové polohy vlaku na trati 170 o 13 minut dříve.
 • V pracovní dny pojede nový přímý vlak z Chrástu u Plzně zast. do Bezdružic s odjezdem v 6:00.
Trať 178 Svojšín – Bor
 • Na této trati objednatel neobjednal žádný vlak.
Trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město
 • V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, došlo pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.
Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť
 • V novém jízdním jsou upravené jen časové polohy vlaku dvou spojů. Osobní vlak Os 27402 pojede v celé trase o 2 minuty dříve, Os 27409 naopak o 2 minuty později.
Trať 182 Staňkov – Poběžovice
 • Zachován stejný koncept dopravy i s časovými polohami.
Trať 183 Plzeň – Železná Ruda-Alžbětín
 • V novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, dojde pouze k drobným posunům v řádu minut.
 • V pracovní dny budou zavedeny čtyři nové páry osobních vlaků v úseku Plzeň hl.n. – Přeštice.
 • Odjezdy z Plzně hl.n. budou v 7:21, 11:10, 14:47 a 18:20 (Os 7530, 7532, 7534 a 7536), zpět z Přeštic pak v 8:19, 12:19, 16:19 a 20:19 (Os 7531, 7533, 7535 a 7537).
Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní
 • V novém jízdním řádu došlo pouze u několika vlaků k minutovým posunům.
 • Stávající vlak Os 7201 bude z provozních důvodů rozdělen na dva vlaky: Os 7221 pojede v úseku Planá u Mariánských Lázní – Bělá nad Radbuzou, Os 7237 pak v úseku Bělá nad Radbuzou – Domažlice. Pro cestující toto rozdělení znamená přestup ve stanici Bělá nad Radbuzou. Vlaky pojedou v původních časech vlaku Os 7201.
Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí
 • V novém jízdním řádu budou upraveny časové polohy a četnost jízdy vlaků na trati 185 podle návazností na vlaky, které jezdí na tratích 180, 183 a 190. Odchylky budou pouze minutové (kromě vlaků 17510 a 17501, viz níže).
 • Osobní vlak Os 17510 pojede o víkendech a svátcích z Horažďovic předm. o 7 minut později, tj. až v 13:18, do Klatov přijede naopak o 7 minut dříve (v 14:35). Důvodem je skutečnost, že na trase spoje nebude potřeba křižovat.
 • Vlak Os 17501 nově pojede o 16 minut později, tj. z Klatov ve 4:37.
Trať 190 Plzeň – Horažďovice předměstí
 • Na trati 190 Plzeň – Horažďovice předm. bude upraven koncept dopravy. Na regionálních vlacích budou nově nasazeny elektrické jednotky řady 650 RegioPanter (kromě jednoho páru spěšných vlaků, na kterém bude nasazena souprava s řídícím vozem "Sysel" a třemi vozy klasické stavby). Vlaky budou vyjíždět a končit nově ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí.
 • V úseku Nepomuk – Horažďovice předm. a zpět nově pojedou v každém směru další dva vlaky.
 • Na spojích "Plzeňské linky" budou také nasazeny soupravy RegioPanter. Koncepce je mírně upravena, např. poslední spoj linky pojede z Pňovan do Nepomuku ve 20:41.
Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí
 • Koncept regionální dopravy bude zachován, pouze bude u vlaku Os 27903 provedena časová korekce, kdy v celé trase Blatná – Nepomuk pojede tento spoj o 3 minuty dříve.