Jste zde

Změny tarifu Integrované dopravy Plzeňska platné od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 dochází na základě rozhodnutí města Plzně a Plzeňského kraje ke změnám v tarifu Integrované dopravy Plzeňska.

Co se mění k 1. 1. 2016?

 • Zavádí se klouzavý roční a půlroční tarif ve všech tarifních zónách. Co to znamená? Od 1. 1. 2016 již nebude existovat 380 denní předplatné s platností vždy od 1. 1. daného roku. Nahradí je tzv. klouzavé roční (365 denní) předplatné, které si budete moci nahrát od jakéhokoliv dne v roce, a bude platit po dobu 365 dnů. Stejně tak půlroční, dnes 190 denní, předplatné. Od nového roku bude možné si jej zakoupit s platností od vybraného dne na dobu 183 dnů. Tak například, máte-li dnes roční předplatné do 15. ledna 2016, můžete si roční předplatné pro rok 2016 koupit od 16. ledna. Bude vám platit po dobu 365 dní.
 • Zavedení nové slevy pro děti do 15 let v zóně 001 Plzeň. Děti do 15 let budou mít od nového roku v zóně 001 Plzeň nárok na zlevněné jízdné ve výši 37,5 %. Cestování v krajském městě na předplatné jízdné se jim tak zlevní z 220 Kč na 168 Kč.
 • Zavedení bezplatné přepravy držitelů zlaté Janského plakety v zóně 001 Plzeň. Cestující, kteří chtějí využít bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň, se musí ve vozidlech všech dopravců prokázat Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem. Bez Plzeňské karty s bezplatným tarifem nebude nárok na bezplatnou přepravu uznán a cestující zaplatí jízdné dle tarifu dopravce.
 • Prokazování nároku na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň pro osoby starší 70 let bude od nového roku podmíněno Plzeňskou kartou. Nově se budou muset všichni občané starší 70 let, kteří chtějí v zóně 001 Plzeň cestovat veřejnou dopravou zdarma (a to i ve vozidlech PMDP), prokazovat Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem. Bez Plzeňské karty s bezplatným tarifem nebude nárok na bezplatnou přepravu uznán a cestující zaplatí jízdné dle tarifu dopravce.
 • V zóně 001 Plzeň a ve vnějších zónách se navýší ceny předplatného. Základní měsíční předplatné vzroste v zóně 001 Plzeň i ve vnějších zónách shodně o 6 Kč. Podrobný přehled cen a poskytovaných slev najdete v Tarifu IDP pro rok 2016.

Tarif IDP od 1. 1. 2016 (výňatek)

Poznámky k uvedenému tarifu

Zvláštní nabídka tarifů

 • desetiměsíční – platí od 1. 9. do 30. 6. následujícího kalendářního roku
 • zvýhodněné – platí po dobu 365 dnů od zvoleného data, je nabízeno pro držitele zlaté Janského plakety, kteří pobírají starobní důchod nebo důchod pro invaliditu 3. stupně

Kategorie cestujících

 • důchodce
  • zóna 001 Plzeň: občané ČR pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně
  • vnější zóny: občané ČR pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně starší 65 let
 • student
  • zóna 001 Plzeň: student ve věku 15 – 26 let po předložení potvrzení o studiu (elektronické nebo tiskopis PMDP)
  • vnější zóny: student ve věku 15 – 26 let po předložení platného žákovského průkazu (průkaz se musí předkládat při dobíjení předplatného i při odbavení ve vozidle), žákovské jízdné platí pro cestu z místa trvalého bydliště do školy a zpět

       

 • ZJP
  • zóna 001 Plzeň i vnější zóny: držitel zlaté Janského plakety
 • dítě
  • zóna 001 Plzeň i vnější zóny: dítě ve věku 6 – 15 let

Dítě jezdí v zóně 001 celoročně za 37,5 % plnocenného jízdného (tedy měsíčně za 168 Kč). Ve vnější zóně jezdí do školy jako žák rovněž za 37,5 % plnocenného jízdného (tedy měsíčně za 126 Kč), ale o letních prázdninách nebo v jiné trase než mezi bydlištěm a školou jezdí za 50 % plnocenného předplatného měsíčního jízdného (tedy za 168 Kč).

 • žák
  • vnější zóny: dítě ve věku 6 – 15 let po předložení platného žákovského průkazu (průkaz se musí předkládat při dobíjení předplatného i při odbavení ve vozidle), platí pro cestu z místa trvalého bydliště do školy a zpět (tedy ve školním roce)

 • ZTP, ZTP/P
  • zóna 001 Plzeň i vnější zóny: držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P

Bezplatná přeprava

zóna 001 Plzeň

 • děti do 6 let
 • důchodce nad 70 let, který se ve vozidle prokáže Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem
 • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, který se ve vozidle prokáže Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem (ve vozidlech PMDP se postačí prokázat platným průkazem ZTP nebo ZTP/P)
 • držitel zlaté Janského plakety, který se ve vozidle prokáže Plzeňskou kartou s nahraným bezplatným tarifem

vnější zóny

 • dvě děti do 6 let jedoucí s držitelem předplatného