Jste zde

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. června 2012, usnesením č. 1138/12, Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2011.