Jste zde

Žádost o vydání Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu na rok 2020

Žádost o vydání Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) na rok 2020 bude přílohou žádosti o dotaci z dotačního titulu dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách na rok 2020 a bude podávána prostřednictvím aplikace OKslužby v říjnu 2019.

V případě zájmu o vydání Pověření pro poskytovatele sociálních služeb, který nebude podávat žádost o dotaci z dotačního titulu dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách na rok 2020, je možné podat žádost o vydání Pověření samostatně kdykoli v průběhu roku s tím, že vyřízení žádosti je časově limitováno termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. V tomto případě tedy doporučujeme podání Žádosti o vydání Pověření předem konzultovat s pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje na níže uvedených kontaktech. Formulář žádost o vydání Pověření je přílohou tohoto článku. 

Kontaktní osoby:

Mgr. Magdaléna Uzlíková, tel.: 377 195 401, e-mail: magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz

Bc. Denisa Krkoška Terelmešová, tel.: 377 195 012, e-mail: denisa.krkoskaterelmesova@plzensky-kraj.cz