Jste zde

Začíná jubilejní 15. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje

Ve středu 7. února byl vyhlášen 15. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, do níž mohou být přihlášeny stavby uvedené do provozu nebo zkolaudované v uplynulém kalendářním roce. Přihlášky do soutěže lze podávat až do 16. března 2018. Jubilejní ročník soutěže připomene stoleté výročí vzniku Československé republiky a na základě hlasování veřejnosti zvolí Stavbu století Plzeňského kraje.

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně Martin Zrzavecký ve středu 7. února 2018 v Měšťanské besedě v Plzni vyhlásili 15. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Odborným garantem je tradičně Okresní hospodářská komora Plzeňsko. „Stavba roku Plzeňského kraje letos vstupuje do svého patnáctého ročníku a za tu dobu byly oceněny desítky architektonicky zajímavých staveb, příkladně provedených rekonstrukcí nebo zrevitalizovaných venkovních prostranství. Věřím, že Plzeňský kraj se má i za loňský rok čím pochlubit a že porota bude mít i tentokrát z čeho vybírat,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Několik zajímavých stavebních akcí proběhlo v loňském roce i na území města Plzně. Věřím, že by se v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje mohlo objevit například upravené břehové opevnění a cesta u Třemošenského rybníka, které nyní nabízí prostor, jak příjemně strávit volný čas. Pro řidiče je jistě přínosná rekonstrukce Letkovské ulice a architektonicky citlivě byl umístěn nový výtah do historické budovy plzeňské radnice,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. „Nicméně zásadní stavební počiny se v roce 2017 teprve připravovaly a začnou se budovat až letos, jako například autobusové nádraží v Šumavské ulici nebo tramvajové spojení k univerzitě,“ dodal.

V sedmi soutěžních kategoriích se utkají stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2017. Stavební díla mohou do soutěže přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci, a to vždy se souhlasem autora a vlastníka nemovitosti. „Jako mnohaletý odborný garant soutěže jsme vyzvali své členy – investory, architektonické ateliéry a stavební firmy – k přihlášení realizovaných staveb do letošního, již 15. ročníku,“ řekl Ota Rubner, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko. Uzávěrka pro podání přihlášek je 16. března 2018, do tohoto termínu do 15 hodin musí být přihlášky včetně požadované dokumentace dodány na adresu DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o., Dominikánská 3, 301 00 Plzeň.

Z přihlášených staveb bude poté sedmičlenná odborná porota vybírat ty, které získají nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017. Nominacesedmi kategoriích budou zveřejněny 26. dubna 2018. V každé kategorii odborná porota může (ale nemusí) vybrat jednu stavbu, která získá titul Stavba roku Plzeňského kraje. Na základě výsledků internetového hlasování bude udělena Cena veřejnosti. Hlasování bude probíhat na webových stránkách www.stavbarokupk.cz od 26. dubna do 27. května 2018. Nominované stavby se dále ucházejí o Zvláštní ocenění a Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně a ceny spoluvyhlašovatelů. Vítězné stavby budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje letos připomene také 100. výročí vzniku Československé republiky. „Letošní ročník soutěže je o to významnější, že se koná v roce tohoto zásadního jubilea. Proto jsme soutěž rozšířili o speciální cenu pro Stavbu století Plzeňského kraje. Veřejnost bude mít možnost vedle tradičního hlasování pro stavbu kolaudovanou v uplynulém roce volit také z 10 staveb, které vznikly na území Plzeňského kraje během posledních 100 let,“ vysvětlil Ota Rubner. Hlasování pro Stavbu století Plzeňského kraje se uskuteční na webových stránkách www.stavbarokupk.cz od 26. dubna do 27. května 2018.

Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost KREINER, spol. s r.o., která se zaměřuje na prodej vybavení luxusních koupelen. Nabízí také široký sortiment zařizovacích předmětů do kuchyní, topenářské zboží, instalační materiál i nářadí. „Společnost KREINER jako partner soutěže ráda podpoří prezentaci staveb v regionu, kde před 27 lety vznikla a ke kterému má stále nejblíže. Máme zájem na kvalitních realizacích staveb a věříme, že naše filozofie je podporuje právě důrazem na kvalitu námi dodávaných výrobků a služeb,“ uvedl Pavel Weingärtner z marketingu společnosti KREINER.

Fotogalerie: