Jste zde

Z Modravy směrem na Filipovu Huť se jezdí bezpečněji a plynuleji

8. listopadu 2017 byl slavnostně otevřen rekonstruovaný úsek silnice III/16910 v úseku Modrava – Filipova Huť – hranice Plzeňského kraje.

Na rekonstruovaném úseku o celkové délce cca 4,5 km byla provedena výměna 13 kusů stávajících propustků, vybudování opěrné zdi tvořené vyztuženým svahem s ozeleněným lícem (systém Green Terramesh), vybudování dešťové kanalizace, reprofilace příkopů, zpevnění rigolů, zpevnění krajnic, osazení dřevo-ocelových svodidel, osazení sněhových tyčí a provedení nového vodorovného značení.

Oprava této významné komunikace v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Byla zahájena v dubnu a dokončena v srpnu letošního roku," uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Celkové náklady stavby, kterou financoval Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, činily 41,5 milionu korun. Zhotovitelem stavby byla společnost Silnice Klatovy a.s. a zpracovatelem projektu společnost Valbek spol. s r.o.

Tento rekonstruovaný úsek silnice je posledním úsekem realizovaným z projektu "Komplexní řešení silnice III/16910 Srní – Modrava – Filipova Huť" v celkové délce 13,3 km. Celkové náklady činily přibližně 130 milionů korun.

 
(zleva) ředitel SÚS PK Pavel Panuška, náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek, starosta obce Modrava Antonín Schubert a zástupce zhotovitele Miroslav Kubík