Jste zde

Workshopy na téma výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji

22. a 27. června 2017 proběhly na Krajském úřadě v Plzni 2 workshopy, realizované v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje na téma výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji. Obě akce proběhly pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky p. Ivo Grünera a zúčastnili se jich zástupci univerzit, výzkumných organizací, veřejných subjektů či inovačních firem působících v našem kraji.

První z nich byl zaměřen na oblast lidských zdrojů a škála informací na něm diskutovaných byla skutečně široká – o toho, o jaké VŠ obory mají zájem studenti z Plzeňského kraje, přes to jakým způsobem využíváme lidský potenciál v kraji, až po zhodnocení, zda např. finanční motivace v oblasti výzkumu a vývoje je dostatečná či nikoliv.

Druhý workshop se věnoval kvalitě a výsledků výzkumu, vývoje a inovací v Plzeňském kraji. V tomto případě byla představena a následně diskutována data týkající se ekonomické výkonnosti a trhu práce, financování výzkumu a vývoje či exportu vyspělých technologií.

Na obou workshopech probíhala velmi živá diskuse, která přinesla řadu zajímavých podnětů, jenž budou využity při další práci RIS 3 týmu Plzeňského kraje v rámci projektu, zejména pak při aktualizaci krajské RIS 3 strategie. Prezentace z obou akcí jsou k dispozici ke stažení v příloze tohoto článku.

Projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bližší informace o projektu je možné nalézt na tomto odkazu: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/smart-akcelerator-plzenskeho-kraje

Aktualizováno dne 06.02.2018 - 08:22