Jste zde

Workshop pro členy projektových týmů - první návrhová část

 

Projekt Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje - společný workshop projektových týmů k první návrhové fázi

 

V rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje se v prostorách Západočeské galerie v Plzni uskutečnil 14.06.2011 společný workshop projektových týmů:

  • Strategie řízení příspěvkových organizací
  • Informační strategie
  • Vytvoření návrhu a zavedení sytému poskytování a sledování dotací
  • Vytvoření návrhu a zavedení sytému  centrální administrace a řízení projektů

Členům projektových týmů byly představeny výstupy první návrhové fáze projektu pro Strategie řízení příspěvkových organizací, Vytvoření návrhu a zavedení sytému poskytování a sledování dotací a Vytvoření návrhu a zavedení sytému  centrální administrace a řízení projektů. Výstupy Inforamční strategie budou s ohledem na provázanost s ostatními výstupy prezentovány na workshopu druhé návrhové fáze.

 

 

Workshop projektových týmů k první návrhové fázi

 

Workshop projektových týmů k první návrhové fázi (2)

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a krajským rozpočtem.