Jste zde

Vznikl druhý Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Plzeňský kraj vytvořil druhý Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 až 2023, který navazuje na uplynulé pětileté období.

Česká republika se v roce 2009 přihlásila k naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, následně byl zpracován Národní plán, který schválila Vláda ČR v roce 2010.

Plzeňský kraj vytvořil první koncepční dokument na roky 2013 - 2018, a jsem velice rád, že k druhému "krajskému plánu" se přihlásila celá politická reprezentace Plzeňského kraje tvořená všemi krajskými zastupiteli. Plzeňský kraj si uvědomuje potřebu řešit problematiku životních podmínek a kvality života spoluobčanů se zdravotním postižením komplexně a systémově. V rámci "krajského plánu" byly rozpracovány oblasti a nejpalčivější problémy, v nichž má náš kraj reálnou možnost ovlivnit stávající situaci," uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Významnou roli při jeho přípravě sehrály dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje. „Předkládaný plán na následujících pět let vznikl i díky předsedovi Plzeňské krajské rady osob se zdravotním postižením Miroslavu Valinovi, který svou komunikativností a prací pro zdravotně postižené je příkladem pro ostatní a je také zárukou naplňování předkládaného plánu pro roky 2019 – 2023," dodal Zdeněk Honz.

Poté, co byl úspěšně realizován první "krajský plán" o právech osob se zdravotním postižením v našem regionu, jsem přesvědčen, že také druhý "krajský plán" bude dobrým nástrojem pro vytváření rovných příležitostí v přístupnosti staveb, dopravy a informací, v přístupu ke vzdělání a zdravotní péči, v možnostech získat zaměstnání, věnovat se kulturním, sportovním a dalším společenským aktivitám, ale bude i platformou pro pokračování obousměrné komunikace mezi krajem, jeho politiky a úředníky, a organizacemi lidí se zdravotním postižením. V té souvislosti bych rád poděkoval všem, kdo se na realizaci minulého „krajského plánu“ podíleli a rád bych popřál mnoho zdaru nám všem, kdo se budeme podílet na realizaci nového "krajského plánu" v následujících letech," hodnotí spolupráci předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Plzeňského kraje Miroslav Valina.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením najdete v příloze.