Jste zde

Výzva k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3691/19 ze dne 24. 6. 2019 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 od 8:00 hod do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 230 000 000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání alokace 20 000 000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu.


Kontaktní osoby:
   Mgr. Lenka Platzová

               e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cztel. 377 195 485
   Jana Soukupová
               e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
   Mgr. Martina Beránková
               e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
   Ing. Eva Platzová
               e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cztel. 377 195 689
   Eva Křenková
               e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
   Marcela Bártová
               e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
   Mgr. Vladimíra Nedvědová
               e-mail: vladimira.nedvedova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 759


Důležité odkazy:
   • Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
   • Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Aktualizováno dne 28.06.2019 - 13:40