Jste zde

Výzkumná zpráva - Rodina a dítě v kontextu. Možnosti prevence, podpory a spolupráce.

Rodina a dítě v kontextu. Možnosti prevence, podpory a spolupráce - jedná se o výzkumnou zprávu, která je výsledkem hledání souboru vhodných priorit a cílů v oblasti prevence, které by při svém zavádění v praxi umožnily předcházet sociálnímu selhání rodin, podpořily rodinu a dítě a spolupráci těch, kteří mají rodinám co nabídnout.

Výzkumnou zprávu zpracovala Nadace Sirius ve spolupráci se společnostmi SocioFactor a Median, která je určena všem realizátorům preventivních aktivit.

Odkaz ke stažení výzkumné zprávy: www.vyzkumnazprava.cz