Jste zde

Výstavu českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji navštívily tisíce lidí

Již 6. ročník Výstavy českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji proběhl v KD Šeříková v Plzni. Během dvou výstavních dnů navštívilo akci více než 5 000 zájemců o pěstitelství a nákup regionálních produktů. Kromě zahrádkářů z Plzeňského kraje, kteří nabízeli květiny, papričky mnoha odrůd, jablka, hrušky i dýně a brambory, se zúčastnili také zástupci z Chamu. Na slavnostním zahájení zastupovala Zemský okres Cham Renáta Mühlbauer, Plzeňský kraj pak radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová, výstavu si první den prohlédla také náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová. Zúčastnil se také předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík a zástupci regionálních svazů a sdružení ČZS.

"Je mi ctí se zde setkat s pěstiteli nejen z našeho kraje, ale i sousedního Bavorska, kteří věnují čas a úsilí právě této často opomíjené činnosti. Zájem o regionální produkty roste a je velmi nutné tyto pěstitele podporovat. Alespoň touto cestou, organizací výstavy, která je i letos velmi úspěšná, bychom jim chtěli vyjádřit dík," uvedla Radka Trylčová.

Fotogalerie

                   

Návštěvníci pak mohli během obou výstavních dnů volit Nejzajímavější exponát, pěstitelé pak vybírali největší jablko a největší hrušku. Největším jablkem se stal exponát odrůdy Sekuši ze svazu zahrádkářů v Horní Bělé, který vážil 0,527 kg. Největší hruška pak byla z Domažlicka odrůda Blanka o váze 0,596 kg.

   

Nejzajímavějším exponátem zvolili návštěvníci výpěstek odrůdy Pepin, druhé místo obsadilo bílé hroznové víno Monarch a bronz získal ořech.

Aktualizováno dne 15.10.2018 - 10:34