Jste zde

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR) rok 2018 obdrželo 244 žádostí o dotaci, z toho 24 žádostí krajů (podáno 11 kraji) a 27 žádostí na víceleté projekty. Celkové požadavky na dotaci včetně víceletých projektů byly ve výši 88 614 216 Kč, z toho pouze na rok 2018 celkově 58 731 957 Kč (a z toho 25 611 020 Kč na investice a 33 120 937 Kč na neinvestice).

MVČR disponovalo na rok 2018 částkou 54 361 356 Kč, ve skladbě 22 461 356 Kč investičních prostředků a 31 900 000 Kč neinvestičních prostředků. Podpořeny byly pouze žádosti, které obdržely 40 a více bodů.

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 12. dubna 2018 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK na rozdělení dotace v součtu 84 180 151 Kč (zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník - preventista). Z toho na rok 2018 ve výši celkem 54 297 492 Kč (z toho neinvestice ve výši 31 798 311 Kč a investice ve výši 22 499 181 Kč).

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 vč. Plzeňského kraje, tabulku podpořených projektů (Protokol o hlasování Komise) i zápis z jednání Komise naleznete v níže uvedeném odkazu:

http://www.mvcr.cz/clanek/vysledky-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-na-rok-2018.aspx