Jste zde

Výsledky 14. ročníku soutěže v třídění odpadů „My už třídit umíme!“

Nejlepšími třídiči jsou v Plzeňském kraji obyvatelé Modravy, Úněšova a Železné Rudy. Vyplývá to z výsledků 14. ročníku krajské soutěže obcí v třídění odpadů "My už třídit umíme!", kterou organizuje již tradičně Plzeňský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst proběhlo tentokrát v historických prostorách Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve čtvrtek 5. září 2019.

Objekty v majetku Plzeňského kraje volíme pro slavnostní ceremoniál významné soutěže našich měst a obcí již druhým rokem záměrně. Po loňském vyhlášení v Galerii a hradě Klenová na Klatovsku chceme nejen veřejnosti připomenout, že odkazem pro budoucí generace by neměly být jen odpady, ale hodnoty, na které budou pohlížet s obdivem," říká Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí. V předchozích letech proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže v klášterech Plzeňského kraje - v Plasích, v Kladrubech a v Chotěšově.   

Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

Stejně jako v loňském roce, byly i letos do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které byly v roce 2018 zapojeny do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost EKO-KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo celkem 491 obcí a měst kraje. Již druhým rokem je novinkou rozdělení obcí z původních dvou kategorií do tří, a to podle velikostních skupin.

V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1 001 obyvatel. Ke změně kategorií přistoupili pořadatelé soutěže proto, že lépe kopíruje velikostní strukturu obcí Plzeňského kraje, ve kterém je výrazná převaha opravdu malých obcí.

Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období - v tomto případě za celý rok 2018. Vypadá to, že zvýšení počtu kategorií obcí se osvědčilo, do finálové třicítky se dostalo více jiných obcí než v minulých letech," upřesnila a zhodnotila pravidla soutěže Radka Stehlíková, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje celkové pořadí hodnocených obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 10 nejlepších obcí v každé ze tří uvedených kategorií, do finále soutěže se tedy dostalo celkem 30 obcí, ty byly pozvány i na slavnostní vyhlášení do Mariánské Týnice. 

Oceněné obce převzaly z rukou radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Radky Trylčové a zástupců společnosti EKO-KOM, a. s., diplomy za svá umístění, dárkové předměty, květiny a první tři vítězné obce v každé ze tří kategorií dostaly finanční odměnu. Obce na prvním místě v každé ze tří kategorií pak ještě navíc jako novinku soutěže obdržely z rukou radní Plzeňského kraje speciální cenu kraje – bezplatné umytí všech kontejnerů na vytříděné odpady na území obce.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE "MY UŽ TŘÍDIT UMÍME!"

OBCE DO 300 OBYVATEL

1.
   obec Modrava
(Finanční odměna 30 000 Kč)
2.
   obec Čilá
(Finanční odměna 20 000 Kč)
3.
   obec Srní
(Finanční odměna 10 000 Kč)
4.
   obec Hradiště
5.
   obec Olbramov
6.
   obec Němčovice
7.
   obec Sebečice
8.
   obec Hamry
9.
   městys Zvíkovec
10.
   obec Vlčtejn


OBCE OD 301 DO 1 000 OBYVATEL

1.
   obec Úněšov
(Finanční odměna 30 000 Kč)
2.
   obec Dolní Lukavice
(Finanční odměna 20 000 Kč)
3.
   obec Dešenice
(Finanční odměna 10 000 Kč)
4.
   obec Ždírec
5.
   obec Úlice
6.
   obec Zahořany
7.
   obec Bděněves
8.
   obec Čižice
9.
   obec Kbel
10.
   obec Babylon


OBCE NAD 1 001 OBYVATEL

1.
   obec Železná Ruda
(Finanční odměna 30 000 Kč)
2.
   obec Kdyně
(Finanční odměna 20 000 Kč)
3.
   obec Štěnovice
(Finanční odměna 10 000 Kč)
4.
   město Holýšov
5.
   obec Merklín
6.
   město Blovice
7.
   město Starý Plzenec
8.
   obec Hromnice
9.
   město Stříbro
10.
   město Švihov

Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém hodnocení dlouhodobě na předních místech. V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před třinácti lety, kdy vlastní krajská soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32 kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu, v roce 2018 to bylo již 48,9 kilogramu.  Kraj je tak na celorepublikovém průměru.

V roce 2018 byl Plzeňský kraj nejlepší ve výtěžnosti směsného (barevného) skla, celkově se umístil ve výtěžnosti papíru, skla, plastů a nápojového kartonu na jednoho obyvatele za kalendářní rok na 8. místě v rámci všech krajů v ČR. Každý obyvatel Plzeňského kraje vytřídil v loňském roce 19,2 kg papíru, 15 kg plastů, 14,5 kg skla a 0,2 kg nápojového kartonu. Tyto výsledky jasně ukazují, že pokud jsou v obcích a městech vytvořeny kvalitní podmínky pro třídění odpadů, podpořené pravidelnou osvětou veřejnosti, jsou lidé motivováni velmi dobře svoje odpady třídit. A právě toto je cílem dlouholetého projektu v Plzeňském kraji.

Fotogalerie: