Jste zde

Výsledek voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Krajský úřad Plzeňského kraje vyhlašuje a uveřejňuje v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského úřadu neprodleně po jeho podepsání. Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje najdete v příloze.