Jste zde

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni navštívili členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Dne 17. září 2015 členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky navštívili Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni, která vznikla již v roce 2010 společně s Výslechovou místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Klatovech. Na realizaci výslechových místností se podílel Plzeňský kraj společně s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje za finanční podpory Odboru prevence kriminality MV ČR.

Členům Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky byly předvedeny prostory Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni, které se skládají z výslechové místnosti, technické místnosti a monitorovací místnosti.

Jak jsou jednotlivé místnosti využívány, kým mohou být využívány, jaký je postup při rezervaci, jak probíhá vlastní výslech dětských svědků a obětí trestné činnosti a kdo může být při výslechu přítomen, prezentoval vrchní komisař kpt. Bc. Milan Klášterka, KŘP PK.

Oba komplexy VM se nacházejí v centru měst a jsou dopravně dostupné, jsou umístěny ve zdravotnických zařízeních, tím je zajištěna 24 hodinová dostupnost lékaře. Jedná se o ucelený komplex tří samostatných, sousedících místností, každá se samostatným vchodem a mezi dvěma z nich je průchod. Výslechová místnost slouží jako vyšetřovna a poradenské zařízení odlišné od běžné kanceláře svým vybavením, domácím prostředím: koberec, sedačka, hračky, křesla, skříně, konf. stolek, obrázky, polopropustné zrcadlo, které je umístěné mezi obrázky tak, aby nevzbuzovalo pozornost a stejně tak kamery, které dění v této místnosti přenášejí do monitorovací místnosti. Technická a odpočinková místnost je vždy sousedící s výslechovou místností: lůžko pro odpočinek dětských obětí či svědků TČ v případě nutnosti ošetření lékařem. Zrcadlo slouží jednak pro pozorování probíhajícího výslechu, tak pro identifikaci pachatele-rekognice. Monitorovací místnost zajišťuje monitorování a záznam a jak již bylo zmíněno, je tato místnost určena dalším účastníkům řízení, jejichž účast je nezbytná ale zároveň rušící při vyslýchání dětské oběti či svědka trestné činnosti.  

Rezervační systém je provozován Policí ČR, která má přednostní právo pro využití místnosti. Rezervace probíhá telefonicky prostřednictvím operačního střediska PČR a je bezodkladně zavedena do rezervační knihy a je považována za závaznou. Změny musí být ihned oznámeny uživateli, jehož rezervace proběhla dříve. 

 

Aktualizováno dne 29.09.2015 - 10:22