Jste zde

Výroční zpráva o činnosti RSK PK za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje za rok 2018 shrnuje veškeré aktivity, které RSK, její pracovní skupiny a sekretariát vyvíjeli v loňském roce.

V jednotlivých kapitolách podrobně popisuje proběhlá jednání Regionální stálé konference Plzeňského kraje, jak ta prezenční, tak elektronická, dále jsou zde popsány činnosti, jimž se v průběhu roku věnoval Sekretariát Regionální stálé konference, jehož činnost zabezpečuje Odbor fondů a programů EU.

Zprávu zakončuje, tak jako v předchozích letech, analýza rizik a plán činnosti RSK PK na další rok.

Zpráva byla projednána a schválena Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje 20. března 2019, usnesením č. RSK PK 12/03.