Jste zde

Vynikající studenti převzali Stipendia Plzeňského kraje

Náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová předala v úterý 2. října 2018 na slavnostním setkání v Měšťanské besedě v Plzni sedm Stipendií Plzeňského kraje ve výši 20 000 korun nejlepším studentům a doktorandům, které navrhlo sedm fakult Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Plzeňský kraj uděluje stipendia od roku 2004 u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii, každoročně dostane každý z navržených studentů 20 000 korun.

"Plzeňský kraj každoročně přispívá na podporu talentů, které vybírá vedení univerzit. Přejeme si, aby tato stipendia přispěla k dalšímu odbornému rozvoji našich nadaných studentů," říká hejtman Josef Bernard.

"Velmi ráda se setkám s talentovanými mladými lidmi, kteří přispívají k rozvoji nejen Západočeské univerzity, ale šířením jejího dobrého jména reprezentují také Plzeňský kraj," uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

Fotogalerie

      

Kromě Stipendií Plzeňského kraje byla ještě předána tradiční Mimořádná stipendia rektora ZČU z rukou rektora Miroslava Holečka a také Stipendium města Plzně z rukou prvního náměstka primátora Martina Baxy.

Stipendia Plzeňského kraje

Miroslav Bulka, Fakulta aplikovaných věd (FAV)

Student dosahuje mimořádných studijních výsledků. Ve své diplomové práci se zabýval tématem Lokalizace jaterních lézí v CT snímcích, které má významný celospolečenský přínos.

Matěj Fröhlich, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS)

Student ve své tvorbě řeší civilizační náměty – pocity ohrožení, nejistoty, obklíčení, samoty. Pracuje s kovem, který opracovává různými technikami od sváření po velkoformátové lepty, ve kterých se věnuje těm nejmenším formám života. Zúčastnil se mj. tvůrčího rezidenčního pobytu v Nepomuku, kde vytvořil trasu, která návštěvníky provázela pozoruhodnými částmi města. Projekt prezentoval veřejnosti za tmy, aby naplno vynikly světelné prvky, které v objektech hrály důležitou roli.

David Prantl, Fakulta ekonomická (FEK)

Student je součástí úspěšného týmu, který vyvinul aplikaci Ventusky, vizualizující meteorologická data z numerických modelů. Aplikace uspěla na soutěži Vodafone Nápad roku 2017. Ze soutěže si tým odnesl stříbrnou medaili a zároveň mimořádnou cenu za startup roku. Porota ocenila především užitečnost a zajímavé zpracování projektu. Přínosem tohoto úspěchu je i velká míra publicity, které se podařilo dosáhnout a která zvyšuje atraktivitu univerzity a regionu.

Petr Kastl, Fakulta filozofická (FF)

Student nadstandardním způsobem plní úkoly spojené se studiem. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních konferencí, kde prezentuje dosavadní výsledky své disertační práce zabývající se tematikou Hrady a jejich úloha ve středověku a v novověku, zejm. v česko-bavorském konfliktu. Nad rámec svých povinností zajišťuje propagaci archeologie na regionální úrovni v přednáškových cyklech (např. Chudenice 2016, 2017, Poleň 2016, 2018, Křenice 2015). Standardem je účast na pracovních interdisciplinárních setkáních (Křivoklát 2016). Student pravidelně publikuje v odborných periodikách (Castellologica bohemika 14, 16; Dějiny staveb 2017; SUPPLÉMENT 108 - ČAS 2018).

Tereza Petržilková, Fakulta pedagogická (FPE)

Studentka je mimořádně úspěšnou sportovkyní, reprezentantkou České republiky v lehké atletice. V roce 2018 se umístila na 7. místě ve štafetě 4x 400 metrů na halovém MS v Birminghamu; dále obsadila 3. místo v běhu na 400 metrů na halovém MČR mužů a žen; 2. místo na halovém MČR mužů a žen ve štafetě 4x 200 metrů; 2. místo na akademickém MČR na trati 400 metrů ženy a 1. místo na akademickém MČR ve štafetě 4x 200 metrů ženy.

Pavel Žitek, Fakulta strojní (FST)

Student se podílí na experimentálním výzkumu, přípravě a podávání projektů, je řešitelem výzkumného projektu Technologické agentury ČR, aktivně se zapojil do nákupu vybavení experimentální základny katedry energetiky (nákup aerodynamického výukového tunelu). Je řešitelem či spoluřešitelem projektů podpořených z podnikatelských voucherů, např. Optimalizace kompresoru PDP 190, a je rovněž jedním z hlavních organizátorů XVII. ročníku mezinárodní konference Energetické stroje a zařízení, termodynamika a mechanika tekutin 2018, jejíž součástí je i Studentská vědecká konference.

Barbora Sakařová, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (LFUK v Plzni)

Studentka je navržena za vynikající studijní výsledky.