Jste zde

Vyhlášení „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1285/17 ze dne 20. 11. 2017 vyhlášení „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018" od 21. 11. 2017.

Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 2. 1. 2018 do 22. 1. 2018.

Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (Ing. Pavlína Kučerová, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 087).

V příloze naleznete Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018“.