Jste zde

Vyhlášení II. kola dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018‟

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1812/18 ze dne 19.3.2018 pravidla k II. kolu dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018“, dále jen „Pravidla“.

Dotační program je určen na:

podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz.

Žadateli mohou být:
Města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy, zájmová sdružení právnických osob, právnické osoby transformované dle § 3045 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nově založené spolky, registrované v souladu s platnými právními předpisy

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 20.4.2018 do 4.5.2018.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem

 

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Mgr. Petr Michalec
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E102B
Telefon: 377 195 441

Mobil: 777 353 663
E-mail: petr.michalec@plzensky-kraj.cz

 

Bc. Ilona Šnebergerová, vedoucí oddělení cestovního ruchu

Oddělení cestovního ruchu, kancelář E 110B

Telefon: 377 195 692

Mobil: 724 951 675

E-mail: ilona.snebergerova@plzensky-kraj.cz

 

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)

Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

 

Časový harmonogram II. kola dotačního programu:

20.4.2018        otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace

4.5.2018       uzávěrka podávání žádostí o dotace

31.05.2019     nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu (pouze  na vyžádání administrátora)

30.06.2019     nejzazší termín ukončení realizace projektu

02.09.2019     nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy a Vyúčtování použití dotace

Aktualizováno dne 20.03.2018 - 14:38