Jste zde

Vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2018"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1349/17 ze dne 11. 12. 2017 vyhlášení dotačního programu "Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/ mistrovství Evropy v roce 2018" (dále jen program).

Účel dotačního programu

Účelem dotačního programu je podpora sportujících jedinců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen MS) nebo mistrovství Evropy (dále jen ME) v roce 2018.

Program bude probíhat v roce 2018 ve třech kolech.

Důvody podpory stanoveného účelu

- odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na MS a ME

- podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti

- prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků dotačního programu

Celkový objem finančních prostředků programu: 2 000 000 Kč

1. kolo: 650 000 Kč

2. kolo: 850 000 Kč

3. kolo: 500 000 Kč

V případě nevyčerpání alokace pro dané kolo se přesouvají finanční prostředky do kola následujícího.

Výše dotace

O dotaci lze žádat a dotace budou poskytovány ve výši maximálně 100 000 Kč.

Žadatel o finanční dotaci

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu je fyzická osoba účastnící se MS/ME s trvalým pobytem v Plzeňském kraji nebo právnická osoba, v níž je sportovec s trvalým pobytem v Plzeňském kraji řádně registrován. Právnická osoba, která může být žadatelem, je pouze: 
- spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;
- pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;

Lhůta pro podání žádosti

Žádosti o dotace lze podávat:

- 1. kolo: od 19. 1. 2018 nejpozději do 4. 2. 2017, při účasti na MS/ ME v termínu od 1. 1. do 30. 4. 2018,

- 2. kolo: od 9. 4. 2018 nejpozději do 25. 4. 2018, při účasti na MS/ ME v termínu od 1. 5. do 30. 9. 2018,

- 3. kolo: od 15. 8. 2018 nejpozději do 29. 8. 2018, při účasti na MS/ ME v termínu od 1. 10. do 31. 12. 2018.

V případě, že se sportovec účastní MS/ ME na přelomu měsíce výše uvedeného období pro podání žádosti (např. MS/ ME začíná 28. 4. a konč 3. 5.), považuje se za rozhodující termín oficiálního začátku MS/ ME.

Více informací k podmínkám 1. kola dotačního programu naleznete ZDE.

Více informací k podmínkám 2. kola dotačního programu naleznete ZDE.

Více informací k podmínkám 3. kola dotačního programu naleznete ZDE.

Aktualizováno dne 19.12.2017 - 10:35