Jste zde

Vyhlášení dotačního programu "Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy nemovitého majetku v roce 2019"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3276/19 ze dne 25. 3. 2019 vyhlášení dotačního programu "Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy nemovitého majetku v roce 2019" (dále jen program).

Účel dotačního programu

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Účelem dotačního programu je podpora oprav nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce; nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce musí být ke dni podání žádosti v účinnosti minimálně 24 měsíců.

Důvody podpory stanoveného účelu

Podpora dobrovolnické spolkové činnosti ve venkovských oblastech Plzeňského kraje, která přispívá k rozvoji společenského života na venkově.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků dotačního programu

4 000 000 Kč

Výše dotace

O dotaci lze žádat a dotace budou poskytovány v maximální výši 200 000 Kč a do maximální výše 75 % celkových nákladů realizovaného projektu. Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů.

Žadatel o finanční dotaci

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním programu jsou tyto právnické osoby se sídlem v Plzeňském kraji (mimo město Plzeň): - spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, - pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání žádosti

Žádosti o dotace lze podávat od 8:00 dne 1. 5. 2019 nejpozději do 12:00 dne 15. 5. 2019.

Více informací naleznete ZDE.