Jste zde

Vyhlášení dotačního programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016"

Cílem programu je podporovat obnovu a další budování venkovské a turistické infrastruktury, vznik regionálních produktů zejména se zaměřením na regionální gastronomické speciality, tradice a tradiční řemeslnou výrobu, turistické informační systémy, regionální muzea, zařízení pro kulturní turistiku, volný čas a sport, ubytovací zařízení, agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví, adrenalinové sporty, turistiku pro rodiny s dětmi a moderní informační technologie vedoucí k rozvoji venkovského cestovního ruchu. Znění pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách. Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz . Na této adrese naleznete také Pravidla.

Žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby s výjimkou příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 15.01.2016 do 15.02.2016.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.
Telefonické konzultace výhradně v úředních hodinách (platné i ve dnech uzávěrek):

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00

Osobní konzultace vždy na základě předchozí telefonické domluvy s administrátorem.

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Bc. Ondřej Čech
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E112
Telefon: 377 195 386
Mobil: 777 353 667
E-mail: ondrej.cech@plzensky-kraj.cz

Bc. Ilona Šnebergerová, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Oddělení cestovního ruchu, kancelář E 110B
Telefon: 377 195 692
Mobil: 724 951 675
E-mail: ilona.snebergerova@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru, kancelář 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
15.01.2016 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
15.02.2016 – uzávěrka podávání žádostí o dotace
31.08.2016 – nejzazší termín pro zaslání průběžné zprávy o stavu realizace projektu
30.09.2016 – konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce
14.10.2016 – nejzazší termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování použití dotace
05.12.2015 – nejzazší termín pro vyplacení dotace

Aktualizováno dne 25.01.2016 - 08:22