Jste zde

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 2)

Termín pro příjem Ohlášení  je stanoven od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 elektronicky v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/).

Písemná Žádost o dotaci včetně všech příloh se podává písemně prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do třech měsíců po ukončení prací od 1. 6. 2019 do 31. 3. 2020. Příloha č. 3 Přehled oplocenek se podává současně elektronicky prostřednictvím systému eDotace.

Modul pro žadatele včetně formuláře žádosti (ke stažení) bude uveřejněn nejpozději 1. 6. 2019.

Podrobnosti k dotačnímu programu (titulu)  obsahuje dokument Pravidla pro žadatele a příjemce dotace.

V příloze naleznete také Manuál pro žadatele o dotaci, který obsahuje jednotlivé kroky  při podání žádosti v systému eDotace .

 

Aktualizováno dne 07.03.2019 - 10:11