Jste zde

Vyhlášení dotačního programu "Podpora ochrany lesa v PK 2017+" (aktualizované znění - změna č. 2)

Termín pro příjem Ohlášení  je stanoven od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 elektronicky v systému eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/).

Modul pro žadatele (Formuláře Plzeňský kraj) obsahuje formulář žádosti a přílohu č. 3 Přehled oplocenek a uživatelskou příručku pro práci s modulem. Žádost o dotaci včetně všech příloh se podává písemně (výstup z modulu pro žadatele .pdf) prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do třech měsíců po ukončení prací od 1. 6. 2019 do 31. 3. 2020. Výstup z modulu pro žadatele .xml se podává současně elektronicky prostřednictvím systému eDotace.

Pro stažení modulu do svého počítače využijte tento odkaz: http://www.plzensky-kraj.cz/publikace/Formulare_PK_oplocenky_setup.msi

Podrobnosti k dotačnímu programu (titulu)  obsahuje dokument Pravidla pro žadatele a příjemce dotace.

V příloze článku naleznete také Manuál pro žadatele o dotaci, který obsahuje jednotlivé kroky  při podání žádosti v systému eDotace.

Aktualizováno dne 29.03.2019 - 07:34