Jste zde

Vyhlášení dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018

Hlavním cílem poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2018 je podpora fungování mikroregionů, podpora fungování a rozvoje místních akčních skupin (MAS) a podpora vzniku a realizace vlastních grantových programů MAS zaměřených na zajištění drobných akcí na území jednotlivých MAS s cílem rozvoje a stabilizace společenského života zejména ve venkovských oblastech Plzeňského kraje.
Žádosti ze strany mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji a místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje lze podávat od 3. 4. 2018 do 13. 4. 2018 do 12:00 hodin elektronicky v systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace, který je k dispozici na http://dotace.plzensky-kraj.cz; a to se všemi povinnými přílohami v souladu s Pravidly tohoto dotačního programu.

Předpokládaným termínem schvalování dotací z tohoto dotačního programu Radou Plzeňského kraje je 21. 5. 2018.

Kontaktní osoby:
Mgr. Václav Baxa – mikroregiony – tel. 377 195 406
Bc. Lenka Šmejkalová – místní akční skupiny – tel. 377 195 764