Jste zde

Vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016“.

Cílem programu je podpora činnosti a rozvoje informačních center na území Plzeňského kraje poskytujících kompletní turistické informace, zlepšení a rozšíření informovanosti návštěvníků, zvýšení kvality poskytovaných služeb návštěvníkům, podpora Regionální informační sítě v rámci udržitelnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 – 2020.
Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.
Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDOTACE, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz. Na této adrese naleznete také Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016“ včetně všech povinných příloh.
Žadateli mohou být právnické osoby provozující informační centra na území Plzeňského kraje a dále právnické osoby, které jsou členy Regionální informační sítě projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od 15.01.2016 – 15.02.2016.

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Konzultační dny: pondělí a středa 8.00 – 16.00 hod. nebo v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Kontaktní osoby – administrátor dotace:
Ing. Veronika Siegertová
oddělení cestovního ruchu
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 266
E-mail: veronika.siegertova@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru – č. kanceláře 460
Telefon: +420 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

Časový harmonogram dotačního programu:
15.01.2016 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
15.02.2016 - uzávěrka podávání žádostí o dotace
30.09.2016 - konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce u příjemců dotace z dotačního titulu dle čl. I. odst. 1) Pravidel
31.12.2016 - konec lhůty pro dokončení realizace dotované akce u příjemců dotace z dotačního titulu dle čl. I. odst. 2) Pravidel
17.10.2016 - nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace u příjemců dotace z dotačního titulu dle čl. I. odst. 1) Pravidel
31.01.2017 - nejzazší termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace u příjemců dotace z dotačního titulu dle čl. I. odst. 2) Pravidel

Aktualizováno dne 16.12.2015 - 13:45